"Nar" yaz, 5585-ə göndər və
uduşlara sahib ol

Uduşlar

Ümumi həftəlik uduş:

51 (əlli bir) ədəd həftəlik uduşlar 12750 (on iki min yeddi yüz əlli) AZN təşkil edir.
1 həftəlik uduş 250 (iki yüz əlli) AZN təşkil edir;

Ümumi aylıq uduş:

11 (on bir) ədəd aylıq uduşlar, 12500 (on iki beş yüz) AZN və 6 (altı) ədəd Apple iPhone 7 32GB mobil telefonu təşkil edir.
1 (bir) aylıq uduş 2500 (iki min beş yüz) AZN və ya 1 (bir) ədəd Apple iPhone 7 32GB mobil telefonundan ibarətdir;

Final uduş:

1 (bir) ədəd Final uduşu 30000 (otuz min) AZN təşkil edir

Up