"Nar" yaz, 5585-ə və ya 2014-ə göndər və uduşlara sahib ol

Uduşlar

Ümumi həftəlik uduş: 52 (əlli iki) ədəd 250 (iki yüz əlli) AZN

Ümumi aylıq uduş: 6 (altı) ədəd 2500 (iki min) AZN və 5 (beş) ədəd iPhone X

Final uduş: 1 (bir) ədəd 30.000 AZN

Up